Dzienny Dom Senior +

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu "Senior+"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie informuje, iż w grudniu 2019 roku zostanie otwarta nowa placówka dziennego wsparcia dla Seniorów (dawny budynek Ośrodka Zdrowia przy ul. Tetmajera 3a w Izabelinie).

 

Nabór Uczestników do Dziennego Domu "Senior +" w Izabelinie ruszy od 01.10. 2019.

 

Warto pomyśleć o swoich najbliższych: rodzicach lub dziadkach.

 

Kto może zostać podopiecznym placówki?

 

Uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy gminy Izabelin, nieaktywni zawodowo w wieku od 60 lat i więcej. Placówka obejmie wsparciem do 20 osób. Pierwszeństwo korzystania ze świadczeń mają osoby samotne, ze zmniejszoną sprawnością psychofizyczną lub niepełnosprawnością. Podopiecznymi placówki mogą zostać osoby, które w wyniku zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie lub wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.

 

Podczas pobytu podopieczni będą mieć zagwarantowaną nie tylko opiekę, ale również posiłek i różnego rodzaju zajęcia, np: edukacyjne, kulturalne, terapię zajęciową, zajęcia sportowe, rekreacyjne. Głównym celem pobytu jest wsparcie seniorów, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji i zapobieganiu samotności. Placówka będzie zapewniała 8 godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku.

 

Pobyt w Dziennym Domu Senior+ jest częściowo odpłatny. Opłata będzie zależała od wysokości dochodu uczestnika.

 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul 3 Maja 42 lub pod nr: tel. 22/ 722 79 95 lub 22/ 722 89 44

 

Szczegóły naboru zostały opisane w regulaminie. Komplet dokumentów jest do pobrania na stronie internetowej www.gops.izabelin.pl

 

 

 

Artykuły

Dzień Otwarty - Dzienny Dom Senior +

Przejdź do - Dzień Otwarty - Dzienny Dom Senior +

 

 

Od 18 grudnia 2019 roku na terenie naszej gminy funkcjonuje Dzienny Dom Senior +. Dwa dni przed otwarciem odbył się "Dzień otwarty" dla zwiedzających. Wiele osób skorzystało z tej możliwości. Osoby zainteresowane zapoznały się ofertą i strukturą placówki, oraz pobrały niezbędne dokumenty.

Dzienny Dom Senior +  zapewnia pobyt od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Docelowo jest w stanie przyjąć 20 beneficjentów.

W ofercie wyróżnić można między innymi:
• korzystanie z urządzeń poprawiających sprawność fizyczną;
• korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu, telewizji;
• korzystanie z kąpieli i odpoczynku;
• korzystanie z pralko-suszarki pozwalającej na wykonanie prania swoich rzeczy i zabrania ich w tym samym dniu;
• udział w wykładach, warsztatach i seminariach organizowanych w ramach działalności kulturalnej i oświatowej;
• korzystanie z oferty rozrywkowej (książki, gry);
• korzystanie z bardzo dobrze wyposażonej kuchni umożliwiającej przygotowywanie przekąsek i napojów, pieczenie ciast, wykonywanie przetworów oraz rozwijanie umiejętności kulinarnych i dzielenie się z innymi uczestnikami efektami pasji gotowania;
• uczestnictwo w integracji ze społecznością lokalną w ramach planowanych imprez, spotkań, wymian, zabaw i wyjazdów;
• udział w zajęciach plastycznych, śpiewu, rękodzieła oraz innych, realizowanych zgodnie z potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami uczestników.

Szczegółowe informacje w sprawie zasad i kwalifikacji do Dziennego Domu Senior + można uzyskać w siedzibie:

  • Dziennego Domu Senior+,

    Izabelin ul. Tetmajera 3 a

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

    Izabelin, ul. 3 – go Maja 42, piętro II,

    tel. 22 722 79 95