Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie

Poradnictwo

Pracownicy socjalni:

- mgr Monika Pawełkiewicz – teren Izabelin C
- mgr Ewa Przybysz – teren Laski