Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie

ul. 3-go Maja 42
05-080 Izabelin
tel.  0-22 722-79-95
fax. 0-22 721-85-51
gops@izabelin.pl

Godziny pracy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie wprowadza zmiany w przyjmowaniu interesantów

Poniedziałek 9.00 – 18.00
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa: dzień pracy wewnętrznej (bez przyjęć interesantów)
Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 16.00

Pomoc Społeczna
tel. 0-22 722-89-44
tel. 0-22 722-89-73

Świadczenie wychowawcze
Rodzina 500+
tel. 0-22 722-89-40

Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Karty Dużej Rodziny
tel. 0-22 722-89-49

 

Najnowsze aktualności

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
informuje, że od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”

 

Czytaj więcej o: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”

Zmiana kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2020r. drogą elektroniczną można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych zaś od 1 sierpnia w formie papierowej.

Obecne decyzje obowiązują do 31 października 2020 r. Jeśli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego zostanie złożony do 31 sierpnia, wypłata świadczeń nastąpi w listopadzie. Wnioski przyjęte od 1 września  do 31 października zostaną zrealizowane najpóźniej w grudniu. Ustalenie prawa do świadczeń na wnioski złożone od 1 listopada do 31 grudnia 2020r. oraz wypłata świadczeń nastąpi do końca lutego następnego roku.

 

Czytaj więcej o: Zmiana kryterium dochodowego

Zmiana kryterium dochodowego

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

przyznany jest obecnie obowiązującymi decyzjami do dnia 30 września 2020r. Aby otrzymać świadczenia od 1 października 2020r. na okres świadczeniowy 2020/2021, należy złożyć nowy wniosek. Wnioski drogą elektroniczną można składać od 1 lipca 2020 r., tradycyjne – w formie papierowej od 1 sierpnia. Aby zachować tzw. ciągłość świadczeń, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie później niż 31 sierpnia. Oczywiście osoby, które złożą wnioski we wrześniu i październiku otrzymają należne świadczenia, jednak wypłaty mogą być realizowane z wyrównaniem w listopadzie (wnioski złożone we wrześniu) lub grudniu (wnioski złożone w październiku).

Wnioski można składać za pośrednictwem platformy EPUAP lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

 

Czytaj więcej o: Zmiana kryterium dochodowego