Zapytanie ofertowe dot. zakupu opału z dowozem dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2020

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE

 

ul. 3-go Maja 42 05-080 IZABELIN

 

tel. 22-7227995 fax. 22-7218551 e-mail: gops@izabelin.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

z dnia 18.09.2020 r.

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest :

 

Zakup opału z dowozem dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie w okresie grzewczym 2020-2021” ( Drewno opałowe suche, brykiety, pelety, słoma zbożowa sucha ).

 

 1. Termin realizacji zamówienia : od 12 października 2020 r. do 31 marca 2021 r

 2. Podstawowym kryterium oceny, oferty będzie cena opału wraz dowozem -100 %.

 3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, poprzez przedstawienie swojej oferty cenowej (cena dotyczy 1 tony lub 1 m3 produktu brutto)

 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02 października 2020 r. do godz. 9:00

 5. Miejsce złożenia oferty : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie

 6. Wybór oferty nastąpi w dniu 5 października 2020 r. o godz. 9:15

 7. Zapłata za wykonanie przedmiotu oferty nastąpi po dokonaniu odbioru/przyjęcia opału przez podopiecznego GOPS, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania faktury.

 8. Osoba upoważnioną do kontaktu z oferentami jest : Ewa Przybysz tel.22-7227995 e-mail: gops@izabelin.pl